Praktek Massase Olahraga (11A) Yulius Agung Saputro